Algemene info Mastbloem

Voor privé-aangelegenheden kunt u gebruik maken van de diverse gemeenschapslokalen.

Contactpersonen:

Coördinatie beheer en verhuur

Bart Victor
Lutgart Parmentier

09 333 71 15

09 333 71 84

cultuurdienst@kruishoutem.be
infodienst@kruishoutem.be

Reservaties en informatie

Carine Ketels

09 333 71 27

ombudsdienst@kruishoutem.be

Zaalverantwoordelijken

David Kinds 

Peter Heyde                                          

0474 99 40 66

0478 82 97 79

mast.david@kruishoutem.be

mast.peter@kruishoutem.be

terug naar boven

Beschrijving infrastructuur cultureel centrum:

Het cultureel centrum omvat 3 deelgebouwen, die nauw met elkaar verbonden zijn: cultureel centrum, jeugdhuis en bibliotheek. 
Grondplan gelijkvloers (application/pdf, 607.4 kB, info) - grondplan verdieping (application/pdf, 629.2 kB, info)

Met het cultureel centrum wil het gemeentebestuur voorzien in een polyvalente infrastructuur ten dienste van verenigingen en organisaties. We zetten de meest in het oogspringende polyvalente voorzieningen op een rijtje:

Polyvalente (feest)zaal (433 m²):

tribune verkleind

 • uitschuifbare tribune (zetelplan (binary/octet-stream, 83.6 kB, info)) ;
 • regiekamer (met aansluitvoorzieningen voor muziek, licht, filmprojectie…);
 • mobiele tapinstallatie;
 • lichtdichte verschuifbare toneelwanden;
 • stapelbare stoelen en tafels.

Biedt mogelijkheden voor etentjes, fuiven, optredens, ledenbijeenkomsten, culturele manifestaties…

2 uitgeruste vergaderruimtes (resp. 72 & 26m²):

 • vaste projector en DVD-speler
 • verduisterbare ramen
 • stapelbare stoelen en tafels.

Biedt mogelijkheden voor vergaderingen, ledenbijeenkomsten, diasessies, infoavonden, seminaries, kleine filmvoorstellingen …

Foyer (252m²):

 • vaste tooginrichting;
 • open en overzichtelijke toegangspoort naar de deelfuncties;
 • vestiaire;

foyer

Biedt mogelijkheden voor recepties en tentoonstelling, onderbrengen van een bar tijdens etentjes of culturele voorstellingen …

Keuken:

 • professioneel uitgeruste kook- en leskeuken (industriële gaskookfornuis en vaatwasser, wasstraat, verplaatsbare koelcellen…);
 • doorgeefluik naar de polyvalente zaal;
 • berging en koelruimte;
 • aansluitmogelijkheden voor fritex en combi-steamer;
 • mogelijkheid tot plaatsing van de mobiele bar.

Biedt mogelijkheden voor etentjes, kooklessen, koffietafels, recepties …

2 ingerichte artiestenruimtes:

 • Douches, schminkspiegels

Biedt mogelijkheden voor culturele voorstellingen.

Andere:

 • Toegangscontrolesysteem (elektronisch programmeerbare sleutels zowel op binnen- als buitendeuren voor moduleerbaar en optimaal gebruik van de infrastructuur);
 • Natuurlijk verhoogd buitenpodium (voor openluchtactiviteiten en optredens);

buitenpodium mastbloem

 • Polyvalente zaal zal zowel via de hoofdingang als via een zijdelingse ingang te bereiken zijn (= belangrijk voor fuiven omdat dan de foyer, die toegang verschaft naar de deelfuncties, wordt ontzien.)
 • Polyvalente bergruimte (ook te gebruiken als scèneberging tijdens culturele voorstellingen);
 • Hellend vlak en lift voor minder mobiele mensen;
 • Verkeersveilige voorzieningen, voor het vlot en veilig afzetten of ophalen van bezoekers van het centrum;
 • ‘in- en uitstapzone’ t.h.v. de hoofdingang;
 • ‘bi-flash’ t.h.v. het zebrapad;
 • bijzonder ruime parking voorzien op het aanpalend Nieuw Plein;
 • buitenaanleg De Mastbloem (application/pdf, 438.3 kB, info)

terug naar boven

Samenvatting gebruikersreglement

De onderdelen in het CC kunnen afzonderlijk of in combinatie afgehuurd worden.

Gebruikers:

Volgende organisaties kunnen gebruik maken van de infrastructuur:

 • de instellingen en organisaties die afhangen van het gemeentebestuur;
 • de erkende Kruishoutemse verenigingen (zowel feitelijke verenigingen als verenigingen met rechtspersoonlijkheid);
 • privé-personen of instellingen die een ‘publieke’ culturele activiteit organiseren;
 • regionale verenigingen, organisaties, instellingen of diensten met een publiek menslievend of vormend karakter die een 'publieke' culturele of vormende activiteit organiseren.

Gebruik:

Om toegang te krijgen tot het gebouw, dient de gebruiker in het cultureel centrum een geprogrammeerde sleutel af te halen bij één van de zaalverantwoordelijken. Deze sleutel geeft de gebruiker enkel toegang tot bepaalde onderdelen van het gebouw op de uren en data die aan hem werden toegestaan.

De gebruiker mag enkel de dranken uit het beschikbare assortiment gebruiken. Voor eventuele bijbestellingen kan uitsluitend via de aan het cultureel centrum verbonden leverancier worden gewerkt.

Wijnen en sterke dranken kunnen vrij worden meegebracht.

De dranken worden aan de gebruiker verkocht tegen een vaste prijs die de kosten dekt.

Alle dranken zullen aan de gebruiker worden aangerekend per begonnen eenheid (fles, vat…).

Naar analogie met de drankvoorziening, stelt het gemeentebestuur een basisassortiment aan glazen, borden en bestek ter beschikking van de gebruiker. Grotere hoeveelheden dienen expliciet te worden aangevraagd via het aanvraagformulier. Het gebruik van dit assortiment is gratis.

De gemeente sluit voor het gebruik van de infrastructuur een algemene verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, een brandverzekering en een verzekering objectieve aansprakelijkheid, brand en ontploffing af. Deze verzekeringen dekken echter geenszins de aansprakelijkheid van de gebruikers t.o.v. bezoekers, infrastructuur of uitrusting. Het strekt daarom tot aanbeveling dat gebruikers, zelf hiertoe de nodige verzekeringen afsluiten.

De billijke vergoeding wordt door de gemeente ten laste genomen voor de voornoemde infrastructuur, enkel voor de activiteiten die "in" het CC plaats vinden. De vergoeding die betrekking heeft op auteursrechten (SABAM) blijft ten laste van de gebruiker.

De lokalen dienen binnen de toegestane gebruiksduur door de gebruiker opgeruimd en tot wedergebruik in orde worden gesteld.

Fuiven evenals activiteiten met een verhoogd risico op lawaaihinder en vandalisme zijn enkel toegelaten in de polyvalente zaal, op voorwaarde dat de zijdelingse toegang van het cultureel centrum wordt gebruikt en dranken worden geserveerd in de daartoe ter beschikking gestelde herbruikbare bekers. Daarenboven dienen geluidsinstallaties op de geluidsbegrenzer te worden aangesloten.

Annulaties

Annulaties zijn kosteloos tot drie maanden voor de datum van de reservatie. In de overige gevallen blijft de huur verschuldigd. 

Annulaties van een reservatie dienen schriftelijk t.a.v. het college van burgemeester en schepenen te worden medegedeeld hetzij per brief op per fax, hetzij via een mail naar ombudsdienst@kruishoutem.be of cultuurdienst@kruishoutem.be. De datum van de poststempel of de datum van vertrek van het mail-of faxbericht geldt als datum van de annulering.

Annulaties voor het gebruik van de vergaderzalen, vallen niet onder de voornoemde regeling.  Deze kunnen te allen tijde kosteloos doorgegeven worden d.m.v. een telefoontje of berichtje naar de ombudsdienst of de cultuurdienst.

Gebruikersreglement (application/msword, 76.8 kB, info)

terug naar boven

Aanvraagprocedure:

Uw reservatie van De Mastbloem kunt u aanvragen

De aanvraagformulieren dienen schriftelijk, hetzij per brief, hetzij per fax gericht te worden aan het gemeentebestuur, Markt 1, 9770 Kruishoutem. Alle reservaties dienen minimum 4 weken en maximaal een anderhalf jaar voor de datum van de verhuur aangevraagd te worden.

De behandeling van de aanvragen gebeurt door het gemeentebestuur, op basis van de datum van ontvangst van de aanvraag.

Voor de praktische zaken m.b.t. het gebruik van de infrastructuur kunt u terecht bij de zaalverantwoordelijken (zie hierboven).

 • Zij maken de gebruikers ter plaatse vertrouwd met het gebruik van de infrastructuur, technieken en materialen.
 • Daarnaast staan zij ook in voor de praktische toepassing en controle op het gebruikersreglement (controle van eventuele schade en opkuis, stockbeheer drank…).

terug naar boven