Jongeren voor 1 euro naar musea

Vanaf 1 juli 2008 bezoeken álle kinderen en jongeren de Vlaamse musea voor 1 euro.vlieg 1

Wie van kindsbeen af de cultuurmicrobe te pakken krijgt, blijft meestal een actieve cultuurparticipant en geeft dit ook door aan zijn kinderen. Daarom voert Vlaams minister van Cultuur en Jeugd Bert Anciaux een vast museumtarief van 1 euro in voor alle kinderen en jongeren onder 26 jaar. De verlaging van het tarief is van toepassing op de grootste en bekendste musea van Vlaanderen. Met het éénduidige 1 euro-tarief hoopt de minister niet alleen om de museumdrempel te verlagen en de bezoeken door de jeugd gevoelig op te drijven, maar ook om van kinderen en jongeren meer actieve, betrokken bezoekers te maken.

De 1 euro-toegangsprijs is zowel van toepassing voor individuele bezoeken als voor bezoeken in groeps- of klasverband; en dit zowel voor permanente als voor tijdelijke tentoonstellingen.

Hopelijk zullen vele jongeren of ouders met kinderen geprikkeld worden en vaker een museum bezoeken.

Benieuwd naar de deelnemende musea en wat ze de komende maanden te bieden hebben? Meer informatie: www.1euromuseum.be