Belasting op omgevingdossiers 01.01.2018 - 31.12.2019

Het bedrag van de belasting bedraagt voor een

  • een omgevingdossier van een inrichting klasse 1 al dan niet in combinatie met stedenbouwkundige handelingen 1 000 euro;
  • een omgevingdossier van een inrichting klasse 2 al dan niet in combinatie met stedenbouwkundige handelingen 50 euro;
  • melding van een ingedeelde inrichting klasse 3 al dan niet in combinatie met stedenbouwkundige handelingen 10 euro.

Volledig reglement in pdf formaat (application/pdf, 185.9 kB, info)