werken aan nutsvoorzieningen gemeentelijk openbaar terrein

Alle installaties (kabels, leidingen, buizen,...) en hun aanhorigheden dienstig voor het transport van electriciteit, gas, gasachtige producten, stoom, drink-, hemel- en afvalwater, warm water, brandstof; telecommunicatie; radiodistributie en kabeltelevisie; transmissie van enigerlei data, ongeacht of een privé-gebruiker al dan niet opdie installaties kan aangesloten worden

Volledig reglement in pdf formaat (application/pdf, 157.1 kB, info)