Afdeling Grondgebiedzaken

De afdelingshoofd:

Lieven Van Laer
Afdelingshoofd Grondgebiedzaken

Bureel 8 - gelijkvloers 

Contactpersonen:

Loket:

  • Kitty Provost
  • Els Lateur
  • Carine Van den Bulcke

Openbare werken (09 333 71 21):

  • Dirk Gistelinck (Deskundige)
  • Rik Van den Bossche (toezichter der werken)

Ruimtelijke ordening, stedenbouw en mobiliteit (09 333 71 19):

Tina Verschueren (tijdelijk aangesteld)

Milieu (09 333 71 18):

  • Ann Vanaerde (Milieuambtenaar)

Contacteer ons

Markt 1
9770 Kruishoutem
tel. 09 333 71 19
fax 09 333 71 13
openbare.werken@kruishoutem.be