Dienst ruimtelijke ordening, stedenbouw en mobiliteit

Afdelingshoofd ruimtelijke ordening

Jeroen Van Heuverswyn

Bureel 7 - gelijkvloers

Medewerkers

  • Carine Van den Bulcke - administratief medewerkster
  • Kitty Provost - administratief medewerkster

De dienst ruimtelijke ordening, stedenbouw en mobiliteit behandelt:

  • aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsaanvragen, verkavelingswijzigingen en -afwijkingen, stedenbouwkundige attesten enz.;
  • inlichtingen omtrent de bestemming van gronden, vergunningsplicht van bouw- en terreinaanlegwerken, vergunningstoestand van onroerende goederen;
  • vragen over kadasterplannen en plannen van aanleg, rooilijn- en onteigeningsplannen, atlas van de buurtwegen en waterlopen, bouw- en verkavelingsverordeningen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, ruilverkavelingen;
  • vragen omtrent bouwpremies, aanpassings - en verbeteringspremies inzake huisvesting.

Contacteer ons

Markt 1
9770 Kruishoutem
tel. 09 333 71 19
fax 09 333 71 13
ruimtelijke.ordening@kruishoutem.be

Openingsuren

Ma - vrij: van 8 u. tot 12 u.
Maandag: van 13 u. tot 18 u.