Administratie openbare werken

Medewerkers:

 • Dirk Gistelinck - deskundige openbare werken
 • Kitty Provost - administratief medewerkster
 • Rik Van den Bossche - toezichter der werken

bureel 8 - gelijkvloers

De dienst openbare werken behandelt: 

De dienst openbare werken behandelt:

 • inlichtingen omtrent wegen- en rioleringswerken, de aanleg van fiets- en voetpaden;
 • waterbeheersingwerken, nutsvoorzieningen, enz.;
 • meldingen met betrekking tot het onderhoud van de wegen, grachten en waterlopen, openbaar groen;
 • inlichtingen omtrent de openbare verlichting, kabeltelevisie, laagspanningsnet en waterleiding;
 • inlichtingen over huisvesting: leegstand en verwaarlozing;
 • aanvragen voor parkeer- en stationeerverboden;
 • meldingen i.v.m. verkeersborden, straatnaamborden en bewegwijzering;
 • aanvragen voor overwelven van grachten;
 • beheer eigen patrimonium;
 • opvolging openbare werken.

Contacteer ons

Markt 1
Kruishoutem
tel. 09 333 71 21
fax 09 333 71 13
openbare.werken@kruishoutem.be

Openingsuren

Ma - vrij: van 8 u. tot 12 u.
Maandag: van 13 u. tot 18 u.