Milieudienst

Milieuambtenaar

Ann Vanaerde
Bureel 7 - gelijkvloers

Medewerker

Els Lateur
bureel 8 - gelijkvloers

De milieudienst behandelt:

 • milieuvergunningsaanvragen en -meldingen in het kader van de Vlarem-reglementering;
 • aanvragen voor putwateranalyse (particulieren);
 • klachten in verband met milieuhinder;
 • aanvragen betreffende het rooien van bomen;
 • aanvragen betreffende het aanplanten van een bos;
 • meldingen in het kader van rattenbestrijding;
 • alle informatie met betrekking tot milieu en natuur;
 • premies voor:
  • groenbemesting
  • grondontleding
 • subsidie voor zwerfvuilacties.

Contacteer ons

Markt 1
9770 Kruishoutem
tel. 09 333 71 18
fax 09 333 71 13
milieu@kruishoutem.be

Openingsuren

Iedere werkdag:
van 8 u. tot 12 u. en de maandagnamiddag van 13 u. tot 18 u.