Algemeen directeur

Kris Nachtergaele

Kris Nachtergaele

Taken en bevoegdheden

De algemeen directeur is de hiërarchisch hoogste ambtenaar van de gemeente en heeft de algemene leiding over de gemeentelijke en OCMW-diensten. Hij vervult de functie van lokaal overheidsmanager.

Hij is verantwoordelijk voor de voorbereiding en de opvolging van de door de gemeente-, OCMW-raad en het  schepencollege te behandelen dossiers. De algemeen directeur woont de vergaderingen van de bestuursorganen bij en staat in voor de notulering ervan.

De algemeen directeur verzorgt tevens de externe relaties van het gemeente- en OCMW-bestuur.

Als hoofd van het personeel, kunt u steeds bij hem terecht (na afspraak) voor het signaleren van klachten en problemen in verband met het gemeente- en OCMW-personeel of de werking van de diverse diensten.

Contacteer ons

Markt 1
9770 Kruishoutem
tel. 09 333 71 11
fax 09 333 71 13
secretaris@kruishoutem.be

Openingsuren

Enkel na afspraak