Gemeentesecretaris

Kris Nachtergaele

Kris Nachtergaele

Taken en bevoegdheden

De gemeentesecretaris is de hiërarchisch hoogste ambtenaar van de gemeente en heeft de algemene leiding over de gemeentelijke diensten. Hij vervult de functie van lokaal overheidsmanager.

Hij is verantwoordelijk voor de voorbereiding en de opvolging van de door de gemeenteraad en het  schepencollege te behandelen dossiers. De secretaris woont de vergaderingen van de bestuursorganen bij en staat in voor de notulering ervan.

De gemeentesecretaris verzorgt tevens de externe relaties van het gemeentebestuur.

Als hoofd van het personeel, kunt u steeds bij hem terecht (na afspraak) voor het signaleren van klachten en problemen in verband met het gemeentepersoneel of de werking van de diverse diensten.

Contacteer ons

Markt 1
9770 Kruishoutem
tel. 09 333 71 11
fax 09 333 71 13
secretaris@kruishoutem.be

Openingsuren

Enkel na afspraak