Financieel directeur

Wim Van TieghemWim Van Tieghem

Bureel 16 - eerste verdieping

Taken en bevoegdheden

De financieel directeur leidt de financiële dienst en is verantwoordelijk voor de inning van de ontvangsten en de betaling van de uitgaven van de gemeente.

Hij is tevens verantwoordelijk voor de controle op de wettigheid van de verbintenissen van de gemeente, voert de boekhouding, en geeft financieel advies aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Verschuldigde betalingen aan het gemeentebestuur kunnen vereffend worden via  overschrijving op het bankrekeningnummer BE95 0910 0029 3958 van het gemeentebestuur Kruishoutem.

Contacteer ons

Markt 1
9770 Kruishoutem
tel. 09 333 71 22
fax 09 333 71 13
ontvanger@kruishoutem.be

Openingsuren

Iedere werkdag van 8 u. tot
12 u. en de maandagnamiddag vanaf 13 u. tot 18 u.