Secretariaat

Medewerker:

Christel Gistelinck 

bureel 10 - eerste verdieping

Taken en bevoegdheden

Het secretariaat biedt een algemene, administratieve en logistieke ondersteuning aan de algemeen directeur. Deze medewerkster staat in voor de administratieve voorbereiding en afhandeling van de dossiers en stukken van de vergaderingen van de gemeenteraad en het schepencollege, en de verwerking van de inkomende en uitgaande briefwisseling.

Contacteer ons

Markt 1
9770 Kruishoutem
tel. 09 333 71 11
fax 09 333 71 13
secretariaat@kruishoutem.be

Openingsuren

Iedere werkdag:
van 8 u. tot 12 u. en de maandagnamiddag van 13 u. tot 18 u.