Cultuurdienst

Medewerkers:

  • Bart Victor, cultuurbeleidscoördinator
  • Lutgart Parmentier, administratief medewerker

bureel 17 - eerste verdieping

De cultuurdienst staat in voor:

  • de coördinatie van de verschillende aspecten van het gemeentelijk cultuurbeleid;
  • de opmaak en de uitvoering van het cultuurluik van de gemeentelijke meerjarenplanning, m.i.v. van de subsidiereglementen;
  • het secretariaat van de cultuurraad en het beheersorgaan van cultureel centrum De Mastbloem;
  • de organisatie of coördinatie van culturele manifestaties en activiteiten i.s.m. de cultuurraad en lokale en bovenlokale partners (bv. organisatie tentoonstellingen, concerten, 11-juliviering, Erfgoeddag, Open Monumentendag, Week van de amateurkunsten ...)
  • de dagelijkse leiding en het beheer van het cultureel centrum ‘De Mastbloem’;
  • de behandeling van de aanvragen voor het organiseren van evenementen.

De cultuurdienst is tevens het gemeentelijk aanspreekpunt voor ondersteuningsvragen van socioculturele verenigingen of vragen m.b.t. het gemeentelijk cultuurbeleid.

Volgende premies kunnen bij de cultuurdienst aangevraagd worden:

De subsidiereglementen liggen ter inzage op de cultuurdienst of zijn te raadplegen via de website van de gemeente.

Contacteer ons

Markt 1
9770 Kruishoutem
tel. 09 333 71 15
fax 09 333 71 13
cultuurdienst@kruishoutem.be

Openingsuren

Iedere werkdag:
van 8 u. tot 12 u. en de maandagnamiddag van 13 u. tot 18 u.