Schepencollege

schepencollege2015

Het schepencollege is in belangrijke mate het beleidsbepalend orgaan van het gemeentebestuur dat instaat voor het dagelijks bestuur van de gemeente. Enerzijds heeft het college de opdracht om alle beslissingen van de gemeenteraad uit te voeren. Anderzijds zijn er ook wettelijk een aantal bevoegdheden toegewezen aan het college:

Ons schepencollege bestaat uit de burgemeester, de algemeen directeur en 5 schepenen. De burgemeester zit de wekelijkse vergadering van het schepencollege voor. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.