Schepenen

Hannelore Verzele
Schepen van jeugd, cultuur, ontwikkelingssamenwerking, (kunst)onderwijs en juridische aangelegenheden

Rita Vande Moortele    
Schepen van sociale zaken, welzijn, gezins-, gehandicapten- en seniorenbeleid, huisvesting, verkeer en mobiliteit, tewerkstelling en kerkelijke aangelegenheden

Kristof Callens 
Schepen van leefmilieu, informatie en communicatie, ICT, feestelijkheden, toerisme en recreatie

Robrecht Bothuyne
Schepen van openbare werken, energie, lokale economie, sport, land- en tuinbouw

Baron Bernard della Faille d'Huysse
Schepen van ruimtelijke ordening, vergunningenbeleid, dorpscentra en dorpsvernieuwing tijdens de plan fase, waterzuivering, rioleringsbeleid en OCMW