OCMW

Het OCMW heeft tot taak iedereen van de gemeente in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

Hiervoor biedt het OCMW aan hulpbehoevenden een dienstverlening aan die van curatieve, preventieve, materiële, sociale, medische, sociaal-medische of psychologische aard kan zijn.

Het OCMW beschikt tevens over een degelijk uitgebouwd dienstenpakket (poetsdienst, karweidienst, budgetbegeleiding…).

Openingsuren OCMW: iedere werkdag, ook op zaterdag van 9.00 u. tot 11.30 u.