OCMW-raad

De leiding van het OCMW wordt verzekerd door de OCMW-voorzitter, die tevens de OCMW-raad voorzit. Deze raad regelt alles wat tot de bevoegdheid van het OCMW behoort, tenzij de wet dit anders bepaalt.

Onze OCMW-raad telt 9 leden en vergadert minstens eenmaal per maand. De zittingen zijn openbaar.