Dagorde en verslagen

De OCMW-raad van Kruishoutem vergadert minstens één maal per maand, in regel de tweede woensdag.
Het eerste deel van de vergadering is openbaar. De agenda wordt een week voordien uitgehangen op de benedenverdieping van het OCMW-gebouw.
De vergadering is niet openbaar wanneer het over personen gaat.

Verslagen

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017