Dagorde en verslagen

Lijst met beknopte omschrijving (application/pdf, 299.2 kB, info)De OCMW-raad van Kruishoutem vergadert minstens één maal per maand, in regel de tweede woensdag.
Het eerste deel van de vergadering is openbaar. De agenda wordt een week voordien uitgehangen op de benedenverdieping van het OCMW-gebouw.
De vergadering is niet openbaar wanneer het over personen gaat.

Verslagen

2018


2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008