Gecoro

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening

Deze commissie geeft advies aan het schepencollege en de gemeenteraad over allerlei zaken in verband met de ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente. Enkele adviesdomeinen: aanplantingen, aanleg nutsvoorzieningen, belangrijke bouwvergunningen, verkavelingen …

De commissie speelde ook een belangrijke rol in de totstandkoming van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

Samenstelling

Voorzitter: Pieter Van Oost

Secretaris: Kris Nachtergaele, gemeentesecretaris

Verslaggever: stedenbouwkundig ambtenaar

Deskundig lid: Maria Vanderlinden

Plaatsvervangend deskundig lid: Marcel Heistercamp

Andere leden:

Plaatsvervangende leden: