Beheersorgaan sporthal en omliggende sportinfrastructuur

Het beheersorgaan beschikt over een advies- en initiatiefrecht inzake het beheer en de exploitatie van de sporthal en de omliggende sportinfrastructuur (Kerkakkers).

Het beheersorgaan kan adviezen en voorstellen formuleren met betrekking tot:

Samenstelling: