Beheersorgaan van CC De Mastbloem

Het decreet Lokaal Cultuurbeleid geeft gemeenten de kans om een integraal en kwalitatief cultuurbeleid te ontwikkelen. N.a.v. de instap van het gemeentebestuur in dit decreet dient er voor het cultureel centrum De Mastbloem een beheersorgaan opgericht te worden.

Het beheersorgaan van de Mastbloem adviseert het gemeentebestuur over het gebruikers- en tariefreglement, optimalisering verhuur, gebruik en infrastructuur.

Voorzitter:

Patrick Dierick (CD&V)

Ondervoorzitter:   

Wim Willemijns (Civiele Bescherming vzw)

Secretaris

Bart Victor, cultuurbeleidscoördinator (niet-stemgerechtigd)

Andere leden:         

Vanuit de culturele verenigingen:

 • Hervé Claeys (Davidsfonds)
 • Dirk Meuret (Koninklijke Harmonie St.-Cecilia)
 • Bruno Polfliet (Heem- en Geschiedkundige Kring Hultheim)

Vanuit de sociaal-culturele gebruikers van De Mastbloem:

 • Hervé Taelman (Gezinsbond Kruishoutem)
 • Wim Willemijns (Civiele Bescherming vzw)
 • Marc Van Cauwenberghe (Nokere Koerse vzw)
 • Achiel De Coninck (Ziekenzorg)

De vertegenwoordiging namens het verenigingsleven wordt aangevuld met een stemgerechtigde afvaardiging van de cultuurraad:

 • Filip Gevaert, voorzitter cultuurraad 

Vertegenwoordigers vanuit de politieke fracties:

 • Hendrik Cnockaert (CD&V)
 • Lut Follens (CD&V)
 • Eveline Delbaere (CD&V)
 • Benoit Vanden Heede (CD&V)
 • Vicky Van Den Haute (Open VLD)
 • Kristof Wittouck (N-VA)

Waarnemende leden (niet-stemgerechtigd)

 • Mia Callewaert (Ballet Attitude)
 • Hannelore Verzele (Schepen voor Cultuur)
 • Carine Anecaert (bibliothecaris)
 • Bart Ravelingien (Afdelingshoofd welzijnszaken)

Cultuurdienst

Markt 1
9770 Kruishoutem
tel. 09 333 71 15
fax 09 333 71 13
cultuurdienst@kruishoutem.be