Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking

Dit gemeentelijk adviesorgaan heeft de bedoeling om verenigingen die actief zijn op vlak van ontwikkelingssamenwerking en geïnteresseerde inwoners dichter bij het beleid inzake ontwikkelingssamenwerking te betrekken.

De GROS is voornamelijk een adviesorgaan, maar binnen de statuten wordt ook ruimte gelaten om eigen activiteiten en sensibilisering op het getouw te zetten of ondersteuning te bieden aan organisaties (m.i.v. de gemeentelijke solidariteitsactie) die actief zijn op vlak van ontwikkelingssamenwerking.

De GROS heeft als doel:

 • op eigen initiatief of op vraag van het gemeentebestuur advies uitbrengen over alle aangelegenheden betreffende ontwikkelingssamenwerking;
 • de bevolking informeren en sensibiliseren over het Noord-Zuidbeleid;
 • initiatieven nemen en stimuleren om het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking binnen de gemeente te vergroten;
 • de verschillende Kruishoutemse organisaties, initiatieven en personen actief op vlak van ontwikkelingssamenwerking ondersteunen.

De GROS wordt samengesteld voor een periode van 6 jaar en wordt opnieuw samengesteld binnen de 6 maanden na de installatie van de nieuwe gemeenteraad.

Samenstelling:

Voorzitter: Bart Hellin (onafhankelijk)

Secretaris: Bart Victor (ambtenaar welzijnszaken) – waarnemend lid


Leden
:

 • Karine Haerinck (vzw Non Profit)
 • Marie-Jeanne Kinet-Laroy (vzw Vriendenkring Kinderhulp Rwanda)
 • Bernadette Van Ommeslaeghe (Rode Kruis afdeling Zingem – Kruishoutem)
 • Loreredana Valentino (Afractie vzw)
 • Marcel Lootens (Damiaanactie)
 • Greetje Allaert (onafhankelijk)

Waarnemende leden (niet-stemgerechtigd):

 • Hannelore Verzele (Schepen voor Ontwikkelingssamenwerking)
 • Bart Ravelingien (Afdelingshoofd Welzijnszaken)