Gemeentediensten

Met het oog op een vlotte dienstverlening is iedere dienst rechtstreeks bereikbaar. De meeste diensten hebben ook een eigen e-mailadres.

Beleidscoördinator

09/333 71 28

karlien.torck@kruishoutem.be

Burgerzaken                                        

09/333 71 34             

burgerzaken@kruishoutem.be

Bibliotheek                                      

09/333 71 39             

kruishoutem@bibliotheek.be

Containerpark                                  

09/383 62 01

Cultuurdienst

09/333 71 15

cultuurdienst@kruishoutem.be

Financieel directeur

09/333 71 22             

wim.vantieghem@kruishoutem.be

Financiële dienst                               

09/333 71 24             

rekendienst@kruishoutem.be

Infodienst                                         

09/333 71 84         

infodienst.lutgart@kruishoutem.be

Jeugddienst                                      

09/333 71 29             

jeugddienst@kruishoutem.be        

Milieudienst                                      

09/333 71 20             

milieudienst@kruishoutem.be

OCMW Maatschappelijke assistente  

09/333 71 41     

greet.coorevits@ocmw.kruishoutem.be

OCMW Maatschappelijke assistente

09/333 71 42                      

evelien.vandendorpe@ocmw.kruishoutem.be

OCMW Administratief medewerker     

09/333 71 44          

inge.bohez@ocmw.kruishoutem.be

OCMW- secretaris                          

09/333 71 44             

secretaris@ocmw.kruishoutem.be

OCMW- voorzitter                          

09/333 71 45             

ocmw@kruishoutem.be

Ombudsdienst                                  

09/333 71 27             

ombudsdienst@kruishoutem.be

Onthaal                                            

09/333 71 27             

ombudsdienst@kruishoutem.be

PWA          

09/383 02 35             

pwa@kruishoutem.be

Secretariaat                                     

09/333 71 11             

secretariaat@kruishoutem.be

Sporthal                                           

09/383 62 31             

sportdienst@kruishoutem.be

Afdeling Grondgebiedzaken                       

Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Mobiliteit

09 333 71 19

ruimtelijke.ordening@kruishoutem.be

Milieudienst

09 333 71 18

milieu@kruishoutem.be

Openbare Werken

09 333 71 21

openbare.werken@kruishoutem.be