Overheidsdiensten

De Post

Nieuw Plein 3
Tel. 02/201 23 45
www.bpost.be

Openingsuren:

iedere werkdag van 9 u. tot 12.30u. en van 13.30 u. tot 17.00 u.
op zaterdag van 9 u. tot 12.30 u.

Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT)

Ellipse Building - Gebouw C
Koning Albert II-laan 35
B-1030 Brussel 
Tel. +32 2 226 88 88 - Fax +32 2 226 88 77

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen

Gouvernementstraat 1, 9000 Gent
Algemeen telefoonnummer: 09/267 80 00
www.oost-vlaanderen.be
gratis infolijn: 0800/94808

Federale Overheidsdienst Financiën

Contactcenter Tel. 0257 257 57

Directe Belastingen
Marlboroughlaan 4, 9700 Oudenaarde
Tel. 0257 531 00

Registratiekantoor van Kruishoutem
Marlboroughlaan 4, 9700 Oudenaarde
Tel. 02/57 770 60
Fax. 02/57 978 40
email: kant.reg.kruishoutem@minfin.fed.be

Douane en Accijnzen
Brielstraat 25 bus 35, 9800 Deinze
09/381 14 64

Kadaster
Louise Mariekaai 8, 9700 Oudenaarde
Tel. 02/57 773 80
Fax. 02/57 961 14
e-mail: contr.kad.oudenaarde@minfin.fed.be

Federale Overheidsdienst Justitie

Vredegerecht van het kanton Kruishoutem

Rechtbank van Eerste Aanleg
Bourgondiëstraat 5, 9700 Oudenaarde
Tel. 055/33 16 11

Politierechtbank
Kasteelstraat 18, 9700 Oudenaarde
Tel. 055/33 50 51

Probatiecommissie – Dienst Justitiehuizen
Woeker 20 b2, 9700 Oudenaarde
Tel. 055/31 21 44

Rechtbank van Koophandel

Arbeidsrechtbank
Bekstraat 14, 9700 Oudenaarde
055/23 11 20

Hof van Beroep
Koophandelsplein 23, 9000 Gent
Tel. 09/267 41 11

Arbeidshof te Gent
Brabantdam 33b, 9000 Gent
Tel. 09/266 02 11

Bekstraat 14, 9700 Oudenaarde
Tel. 055/23 11 60:
Nieuw Plein 5
Tel. 09/383 54 34 – Fax. 09/383 75 90
Vrederechter: Dirk De Groote