Overheidsdiensten

De Post

Nieuw Plein 3
Tel. 02/201 23 45
www.bpost.be

Openingsuren:

iedere werkdag van 9 u. tot 12.30u. en van 13.30 u. tot 17.00 u.
op zaterdag van 9 u. tot 12.30 u.

Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT)

Ellipse Building - Gebouw C
Koning Albert II-laan 35
B-1030 Brussel 
Tel. +32 2 226 88 88 - Fax +32 2 226 88 77

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen

Gouvernementstraat 1, 9000 Gent
Algemeen telefoonnummer: 09/267 80 00
www.oost-vlaanderen.be
gratis infolijn: 0800/94808

Federale Overheidsdienst Financiën

Contactcenter Tel. 0257 257 57

Directe Belastingen
Marlboroughlaan 4, 9700 Oudenaarde
Tel. 0257 531 00

Registratiekantoor van Kruishoutem
Voor onderhandse akten en successieaangiften
5e Registratiekantoor Gent II

Brielstraat 25, 9800 Deinze
Tel. 09 381 14 64

Douane en Accijnzen
Brielstraat 25 bus 35, 9800 Deinze
09 381 14 64

Kadaster
Louise Mariekaai 8, 9700 Oudenaarde
Tel. 02 57 773 80
Fax. 02 57 961 14
e-mail: contr.kad.oudenaarde@minfin.fed.be

Federale Overheidsdienst Justitie

Vredegerecht van het kanton Kruishoutem
Nieuw Plein 5, 9770 Kruishoutem
Tel. 09/383 54 34 – Fax. 09/383 75 90
Vrederechter: Dirk De Groote

Rechtbank van Eerste Aanleg
Bourgondiëstraat 5, 9700 Oudenaarde
Tel. 055 33 16 11

Politierechtbank
Kasteelstraat 18, 9700 Oudenaarde
Tel. 055 33 50 51

Probatiecommissie – Dienst Justitiehuizen
Woeker 20 b2, 9700 Oudenaarde
Tel. 055 31 21 44

Rechtbank van Koophandel
Bekstraat 14, 9700 Oudenaarde
Tel. 055 23 11 60

Arbeidsrechtbank
Bekstraat 14, 9700 Oudenaarde
055 23 11 20

Hof van Beroep
Koophandelsplein 23, 9000 Gent
Tel. 09 267 41 11

Arbeidshof te Gent
Brabantdam 33b, 9000 Gent
Tel. 09 266 02 11