E-Loket

Burgerzaken

Bevolking, burgerlijke stand

Meldingskaarten

Meldingen aan het gemeentebestuur over straatmeubilair, milieuhinder, groenvoorziening, verkeersproblemen, ...

Gemeentepremies

Thuiszorgpremie, steunmaatregelen voor ondernemers, grondontleding, groenbemesting ...

Bijstand lokale verenigingen (uitleendienst)

Uitleen en vervoer van materialen

Reservaties

Reservatie van:
* lokalen in het centrum 'De Mastbloem'
* sportaccommodatie

Sportkampen / sportstages

Inschrijfformulier

voor de sportkampen / sportstages georganiseerd door de Sportdienst.

Aanvraagformulieren evenementen

Aanvraagformulieren evenementen, transport, materiaal, vuurwerk, infoborden ...