E-Loket

Burgerzaken

Bevolking, burgerlijke stand

Meldingskaarten

Meldingen aan het gemeentebestuur over straatmeubilair, milieuhinder, groenvoorziening, verkeersproblemen, ...

Meldpunt zwerfkatten

Als je problemen hebt met een zwerfkat of er zwerft een kat in je buurt, dan kan je dit via dit meldpunt doorgeven aan het gemeentebestuur. Een groep vrijwilligers zal zich dan  ontfermen over deze kat en op zoek gaan naar een mogelijke thuis voor deze kat.

Gemeentepremies

Thuiszorgpremie, steunmaatregelen voor ondernemers, grondontleding, groenbemesting ...

Bijstand lokale verenigingen (uitleendienst)

Uitleen en vervoer van materialen

Reservaties

Reservatie van:
* lokalen in het centrum 'De Mastbloem'
* sportaccommodatie

Sportkampen / sportstages

Inschrijfformulier

voor de sportkampen / sportstages georganiseerd door de Sportdienst.

Aanvraagformulieren evenementen

Aanvraagformulieren evenementen, transport, materiaal, vuurwerk, infoborden ...