Bekendmakingen

Vanaf 1 januari 2014 moeten de reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester op de gemeentelijke website worden bekendgemaakt. Samen met de tekst moet er ook melding worden gemaakt van de datum waarop ze werden goedgekeurd én de datum waarop ze op de website bekendgemaakt worden.