Politieverordeningen

Politieverordeningen                                                        

  Datum bekendmaking website

Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer: Kerstcafé Nokere op 22 december 2017. (application/pdf, 205.8 kB, info)

18 december 2017

Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer: opmaak groenzones in voetpaden en heraanleg voetpad in de Ommegangstraat. (application/pdf, 201.1 kB, info)

18 december 2017

Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer – filmopnames Deinsesteenweg. (application/pdf, 244.7 kB, info)

15 december 2017

Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer – werken in de Wortegemstraat. (application/pdf, 184.4 kB, info)

15 december 2017

Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer: buurtfeest op 4 februari 2018 (Wannegemdorp) (application/pdf, 208.2 kB, info)

7 december 2017

Bekrachtiging besluit bij hoogdringendheid voor het uitvoeren van een rioolaansluiting ter hoogte van de Beverhoekstraat 38B. (application/pdf, 217.7 kB, info)

14 november 2017

Besluit van de burgemeester - vaststellen bij hoogdringendheid van een tijdelijk politiereglement voor het uitvoeren van een rioolaansluiting ter hoogte van de Beverhoekstraat 38B. (application/pdf, 219.6 kB, info)

9 november 2017

Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer – run gemeenteschool op zondag 19 november 2017. (application/pdf, 274.0 kB, info)

8 november 2017

Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer – herstellen wegdek Deinsesteenweg (N494). (application/pdf, 219.7 kB, info)

8 november 2017

Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer – afsluiten Gapaardstraat voor het knotten van populussen. (application/pdf, 191.7 kB, info)

8 november 2017

Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer: plaatsen riolering in Wannegemdorp. (application/pdf, 188.1 kB, info)

18 oktober 2017

Bestendig aanvullend politiereglement op het verkeer betreffende het invoeren van eenrichtingsverkeer in de Groenenweg (gedeelte) en Langehaagstraat. (application/pdf, 479.6 kB, info)

10 oktober 2017

Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer: inname openbare weg door vrachtwagen ter hoogte van de Waterhoekstraat 5 te Kruishoutem. (application/pdf, 206.0 kB, info)

4 oktober 2017

Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer – onderhoudswerken in de Neerrechemstraat. (application/pdf, 182.6 kB, info)

20 september 2017

Bekrachtiging tijdelijk politiereglement vastgesteld bij hoogdringendheid voor het maken van een rioolaansluiting t.h.v. Karreweg 36C. (application/pdf, 75.2 kB, info)

5 september 2017