Retributieverordeningen

Retributieverordening

Datum bekendmaking op de website
Retributieverordening op het aanvragen van een omgevingsvergunning - GR 10/12/2018 (application/pdf, 216.7 kB, info)

12 december 2018

Retributieverordening voor de dienstverlening in plaatselijke openbare bibliotheek (application/pdf, 160.2 kB, info)

13 november 2018

Retributieverordening op het verstrekken van administratieve inlichtingen met betrekking tot onroerende goederen - GR 12/11/2018 (application/pdf, 139.2 kB, info)

13 november 2018

Retributieverordening op het ambtshalve opruimen van sluikstort door of in opdracht van de gemeente - GR 12/11/2018
(application/pdf, 147.4 kB, info)

13 november 2018

Retributieverordening op ambtshalve en of noodzakelijke tussenkomsten van de gemeentelijke diensten - GR 12/11/2018 (application/pdf, 152.0 kB, info)

13 november 2018

Retributieverordening op de lijkbezorging van personen vreemd aan de gemeente en ontgravingen - GR 12/11/2018 (application/pdf, 159.9 kB, info)

13 november 2018

Retributieverordening op het voltrekken van huwelijken en het afleveren van samenlevingscontracten -GR 12/11/2018 (application/pdf, 184.2 kB, info)

13 november 2018

Retributieverordening voor het afleveren van administratieve documenten burgerzaken - GR 12/11/2018
(application/pdf, 158.4 kB, info)

13 november 2018

Retributieverordening dranken en spijzen in cafetaria en automaten sporthal - CBS 3/9/2018
(application/pdf, 160.8 kB, info)

6 september 2018

Retributieverordening Eilabal - inkom, drank en eten - 3/8/2018 (application/pdf, 79.8 kB, info)

7 augustus 2018