Omgevingsvergunningen

Openbare onderzoeken en beslissingen

U kan de dossiers bekijken op https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek.