Kleuterschool Lozer 'Het Hukkelpad'

schooltje Lozer

Lozerstraat 26, 9770 Kruishoutem
Tel. 09 383 58 18
hethukkelpad@telenet.be
www.hethukkelpad.be

Directrice: Veronique De Schepper

"Zoek je een schooltje klein en fijn, dan moet je in het kleuterschooltje van Lozer zijn."

 • Kleine zelfstandige kleuterschool.
 • Kleine groepen, tof team.
 • Extra leerkracht bewegingsopvoeding.
 • Familiale sfeer.
 • Voor- en naschoolse opvang.
 • Warme maaltijden, gezonde drankjes.
 • Vernieuwend onderwijsaanbod met aandacht voor alle ontwikkelingsaspecten. 
 • Extra GOK-uren ( gelijke kansen voor iedereen)
 • Kindvolgsysteem voor elk kind, met extra zorg voor kleuters met problemen.
 • Gezondheidsbeleid.
 • Veel aandacht voor sociale vaardigheden, leefregels en gevoelens.
 • Computers in elke klas.
 • Schoolraad
 • Dynamische vriendenkring.
 • Leuk, gezellig,creatief....  

Kom vrijblijvend eens langs om de sfeer te proeven!