Project duurzaam naar school

Project “Duurzaam naar school” een initiatief van het gemeentebestuur, cel verkeer en mobiliteit ism. alle Kruishoutemse schoolnetten en scholen.

De gemeente heeft bij de Vlaamse overheid een dossier ingediend voor het basisluik “Duurzaam naar school” voor het schooljaar 2008 – 2009. In het basisluik ligt de focus op verplaatsingen te voet (stappen) en met de fiets (trappen). De gemeente kan het stappen en trappen ondersteunen via sensibiliserende, educatieve en organisatorische initiatieven.

De gemeente Kruishoutem werd voor het project geselecteerd en kan, mits het voldoen aan een aantal voorwaarden en het uitwerken van een actieplan, genieten van een subsidie van 13 870 euro. De subsidie wordt afhankelijk van de voorwaarden in 3 schijven uitbetaald. Eén van de eerste voorwaarden was het opmaken van een overzicht modal split (de vervoerswijzeverdeling in het woon-schoolvervoer - Wist u dat 67,2 % van onze schoolkinderen die binnen een straal van 500 m afstand van de school wonen met de wagen naar de school wordt gebracht?)  Een andere belangrijke voorwaarde is de opmaak van een schoolroutekaart vóór 30 juni 2009. Hiertoe werd een officieel OOG overlegorgaan onderwijs - gemeente opgericht. Naast vertegenwoordiging van gemeente en scholen wordt ook de lokale politie bij dit overleg betrokken. Voor de nodige administratieve ondersteuning en procesmatige opvolging wordt beroep gedaan op de vzw voetgangersbeweging die vanuit het octopusplan ons verder op weg helpen.

De subsidie werd voor de toekomst stopgezet. De gemeente heeft beslist dit project met eigen middelen verder te ondersteunen.

Om dit project kans te geven op slagen hebben wij uiteraard de medewerking van de scholen en alle ouders nodig.

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij de schepen van Verkeer en Mobiliteit, de mobiliteitsambtenaar of bij de directie van de school waar uw kind naar school gaat.