Jeugdzorg in Gezin zoekt pleegouders

Sommige kinderen kunnen omwille van allerlei omstandigheden (tijdelijk) niet meer bij hun ouders wonen. Een tijdelijke opvang in een pleeggezin kan in deze situaties een goede oplossing zijn.

Jeugdzorg in Gezin is één van de erkende centra voor pleegzorg met vestigingen in Mechelen, Antwerpen, Turnhout, Dendermonde en Bilzen die sinds 40 jaar kinderen en jongeren in pleeggezinnen begeleidt in Vlaanderen.

Helaas is er nog steeds een groot tekort aan gezinnen die voor korte of langere tijd een kind of jongere in hun gezin willen opnemen. Het verminderd aantal kandidaten zal waarschijnlijk te maken hebben met de verhoogde druk op het gezinsleven. Toch blijft het vinden van kandidaat-pleegouders een noodzaak om pleegzorg mogelijk te maken.

Dat er een grote behoefte is aan pleeggezinnen blijkt uit het feit dat we maar voor 1 op 3 van de aangemelde kinderen pleegouders vinden.

Mocht u interesse hebben voor dit initiatief dan kan u altijd een kijkje nemen op de website:  www.jeugdzorgingezin.be