Projectsubsidie voor occasioneel georganiseerde jongereninitiatieven

Het gemeentebestuur kan een projectsubsidie verlenen voor occasioneel georganiseerde jongereninitiatieven.

Voorwaarden

Het moet gaan om een afgebakende sociaal-culturele activiteit:

 • voor Kruishoutemse jongeren tussen 6 en 30 jaar
 • zonder winstoogmerk
 • met een vernieuwend karakter
 • beperkt in tijd
 • met een specifieke doelstelling
 • een openbaar karakter
 • op grondgebied van de gemeente.

Wie kan een aanvraag indienen?

 1. een  erkend jeugdwerkinitiatief
 2. verschillende jeugdwerkinitiatieven samen
 3. een andere plaatselijke vereniging
 4. het gemeentebestuur
 5. de gemeentelijke Jeugdraad
 6. een occasionele initiatiefnemer
 7. een groep van initiatiefnemers.

Aanvraag

De betrokken initiatiefnemer moet minimaal 2 maanden voor de aanvang van de activiteit een aanvraagdossier indienen bij het college van burgemeester en schepenen dat mits gunstig advies van de jeugdraad een beslissing zal nemen.

In het aanvraagdossier dienen minimaal volgende zaken te worden opgenomen:

 • Gegevens van de organisator (contactpersonen, adres en telefoon);
 • Gegevens over de organisatie (tijdstip van de activiteit, locatie, doelgroep, deelnemersaantal);
 • Begroting (overzicht van de te verwachten uitgaven en inkomsten);
 • Rekeningnummer waarop de toelage kan worden overgemaakt.

Per vereniging of groep van organisatoren kunnen maximum 2 aanvragen per jaar voor subsidiëring in aanmerking komen.

Aanvraagformulier (application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet, 49.2 kB, info)

Reglement (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 16.1 kB, info)

Subsidie

De subsidiëring bedraagt de helft van de gemaakte kosten, met een maximum van 250 euro per initiatief.

De betrokken initiatiefnemer dient voldoende bekendheid te geven aan de activiteit die hij organiseert. Al het promotiedrukwerk voor het gesubsidieerd initiatief voorziet de initiatiefnemer van het opschrift 'Met de steun van het Gemeentebestuur Kruishoutem' en het bijbehorend LOGO van de gemeente.

Indien er tussentijds geen vergadering van de jeugdraad is gepland, dan wordt het advies van de jeugdambtenaar gevraagd.

De toelage wordt uitgekeerd na afloop van de activiteit op basis van het door de organisator ingediende evaluatiedossier waarin een overzicht van de reële en bewijsbare kosten (facturen, kasticketten, onkostennota's …) wordt opgenomen. Op basis van de voorgelegde documenten wordt overgegaan tot subsidiëring van de activiteit.

Meer info bij de jeugdambtenaar Lisa Biasino - 09 333 71 29 - jeugddienst@kruishoutem.be.