Een feitelijke vereniging of een vzw?

Een feitelijke vereniging ontstaat van zodra twee of meer personen het idee ontwikkelen om gezamenlijk een ideëel doel te verwezenlijken.

Indien er geen echte grote financiële risico’s verbonden zijn aan je vereniging en het aantal activiteiten klein en beperkt zijn, dan is het meestal niet zinvol om de stap naar een vzw– structuur te zetten. Je kan dan een feitelijke vereniging blijven. Wel wordt dan aangeraden de feitelijke vereniging goed te verzekeren voor de diverse activiteiten die men organiseert. Bovendien doet men er dan ook goed aan statuten op te maken tussen alle leden van de feitelijke vereniging, waarin men de verantwoordelijkheden van ieder vastlegt.

Doordat de feitelijke vereniging geen juridische grond heeft, kan zij geen verbintenissen aangaan, geen eigendommen bezitten, geen schenkingen of legaten aanvaarden en zijn het de individuele leden die zich persoonlijk verbinden tot de verplichtingen van de vereniging.

Als een vereniging, door de realisatie van haar maatschappelijk doel, aanzienlijke risico's neemt, of onroerende goederen wil verwerven of schenkingen en legaten wenst te aanvaarden, dan doet zij er goed aan om haar structuur van feitelijke vereniging om te vormen naar een vzw.

Het vzw-statuut houdt een aantal verplichtingen in en dit zowel op juridisch, boekhoudkundig als fiscaal vlak.

De leden van een vzw zijn persoonlijk niet gebonden door de vereniging voor zover de vzw zich kan beroepen op haar rechtspersoonlijkheid, er geen fraude is gepleegd en de leden en bestuurders de vereniging leiden volgens het gekende principe van "de goede huisvader".

Via onderstaande link krijg je een vrij volledig overzicht van de verschillen tussen een feitelijke vereniging en vzw’s.
http://www.vsdc.be/content/algemeen/feitverofvzw.htm

Deze informatie komt van het Vlaams Studie- en Documentatiecentrum voor vzw’s.

Zij kunnen je ook op weg zetten (tegen betaling) voor het oprichten van een vzw (modellen en statuten aanreiken, ook voor feitelijke verenigingen…)

Lauwestraat 166 l B - 8560 Wevelgem
Tel. 056/41 03 68 l Fax 056/41 57 74 
info@vsdc.be

www.vsdc.be