Wooninbreidingsgebied

De werken zijn momenteel in uitvoering. In de 2de helft van 2018 zal gestart worden met de aanleg van de voetpaden, buffergrachten en beplanting zodat de nieuwe verkaveling bewoond kan worden.

Definitief ontwerp december 2015

Private partner

Afdeling Grondgebiedzaken

Markt 1
9770 Kruishoutem
tel. 09 333 71 19
fax 09 333 71 13
openbare.werken@kruishoutem.be