Burgerzaken

Voor het raadplegen van het E-loket wordt aangeraden om een recente browser te gebruiken.eloket
Het elektronisch loket is 24 uur op 24, 7 dagen op 7 toegankelijk.

Adreswijziging

Adreswijzigingen

Burgerlijke stand

Geboorten, nationaliteit, huwelijken, echtscheidingen, overlijdens, erkenningen, adopties, laatste wilsbeschikking, genealogische opzoekingen, aanvraag van uittreksels, ...

Uittreksel strafregister

Strafregister

Attesten en uittreksels bevolking

Bewijs van woonst, vertrek buitenland, laatste wilsbeschikking, afstand van organen, gezinssamenstelling, inschrijving op adres, levensbewijs, nationaliteitsbewijs, historiek van adressen, historiek burgerlijke staat