Inzameling en ruil silobanden

silobanden 2Het probleem van de silobanden is, vooral voor landbouwers, goed bekend. Jarenlang gebruikten zij oude banden om het plastic folie over hun veevoer of over hun gras- of maïskuil op zijn plaats te houden. Vaak zitten ze nu met overtollige of beschadigde silobanden waar ze geen blijf mee weten. Door het prijskaartje voor de opruiming en de vigerende wetgeving betreffende het vervoer van afval, stapelden deze banden zich op en ontsieren zij op verschillende plaatsen het landschap.

In samenwerking met Boerenbond en ABS werkten de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) en Recytyre een plan uit om het probleem van de silobanden bij landbouwers aan te pakken in het Vlaams Gewest.

Door de aanpassing van de wetgeving (VLAREMA) en een gezamenlijke inspanning van de OVAM en Recytyre om de kostprijs voor de landbouwers te drukken, kunnen landbouwers nu een beroep doen op gespecialiseerde bedrijven om de silobanden op een wettelijke en betaalbare wijze om te ruilen of te laten verwijderen.

Het gaat om 2 afzonderlijke projecten:

De inzameling van overtollige silobanden
Landbouwers die hun activiteiten - of toch minstens hun rundveeactiviteiten - stopzetten of over minder dan 20 runderen beschikken, kunnen - vanaf november 2012 - bij de OVAM een aanvraag indienen voor de subsidiëring van de inzameling en verwerking van hun silobanden. Indien zij beantwoorden aan de criteria, krijgen zij een garantie voor de tussenkomst in de kosten tot maximaal 2/3 van de factuur, voor maximaal 500 banden. De OVAM en Recytyre staan elk in voor 1/3 van deze financiële tegemoetkoming.

Op de website www.recytyre.be/nl/landbouw/project-silobanden kan je de voorwaarden en handleiding lezen om beroep te kunnen doen op deze subsidie. 

Het aanvraagformulier is verkrijgbaar bij de dienst Grondgebiedzaken van de gemeente of kan je downloaden via de website van Recytyre. Van zodra OVAM uw aanvraag heeft goedgekeurd, kan je een afvaloperator naar keuze contacteren. De lijst met de beschikbare afvaloperatoren verschijnt binnenkort op de site van Recytyre. 

De ruil van beschadigde silobanden
Voor actieve landbouwers die nog gebruik maken van silobanden is het vanaf 2013 mogelijk hun beschadigde banden in te ruilen tegen afvalbanden van betere kwaliteit. De losgekomen staaldraad riskeert immers een gevaar te betekenen voor hun runderen. De kosten van de ruiloperatie zijn ten laste van de landbouwer. Meer informatie over de praktische modaliteiten van deze ruil verschijnt binnenkort op de website van Recytyre.