Zoekt u steun voor uw ontwikkelingsproject?

Jaarlijks organiseert het gemeentebestuur i.s.m. lokale vrijwilligers de gemeentelijke solidariteitsactie in de week voorafgaand aan 11 november.wereldbol

Via huis-aan-huis inzameling worden giften ingezameld voor een concreet project op vlak van ontwikkelingssamenwerking dat lokaal wordt gedragen.

Naar aanleiding van de solidariteitsactie 2013 polst het gemeentebestuur in overleg met de  Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) naar kandidaat-projecten.

Deze projecten kunnen worden ingediend door een Kruishoutemse organisatie op vlak van ontwikkelingssamenwerking of door één of meerdere Kruishoutemnaren die een organisatie op vlak van ontwikkelingssamenwerking vertegenwoordigen.

Kandidaten kunnen bij de schepen voor ontwikkelingssamenwerking of de ambtenaar welzijnszaken, Bart Victor, de voorwaarden voor kandidatuurstelling bekomen.

Kandidaturen dienen uiterlijk voor 15 mei aan het gemeentebestuur, Markt 1- 9770 Kruishoutem, te worden opgestuurd.

Info en aanvragen
Afdeling welzijnszaken, 09/333 71 15, bart.victor@kruishoutem.be