Werkingstoelage ten voordele van erkende jeugdverenigingen in het kader van het jeugdbeleidsplan

Elk jeugdwerkinitiatief die zowel door de Gemeentelijke Raad voor het Jeugdbeleid als door het College van Burgemeester en Schepenen erkend wordt kan jaarlijks voor 15 november een werkingstoelage aanvragen.  Deze aanvraag gebeurt d.m.v. een gemotiveerd schrijven t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen, en omvat tevens de aanvraag tot het bekomen van een kampsubsidie.

Nieuwe jeugdwerkinitiatieven hebben te allen tijde de mogelijkheid om een subsidieaanvraag te richten tot het College van Burgemeester en Schepenen, maar kunnen pas na advies van de Gemeentelijke Raad voor Jeugdbeleid en goedkeuring door het Schepencollege, gesubsidieerd worden, binnen de nog voor handen zijnde mogelijkheden.

Bij de aanvraag tot subsidiëring dienen de volgende documenten te worden gevoegd :

  1. de samenstelling van het bestuur met de vermelding van de naam, de voornaam, het adres en de functie van de bestuursleden;
  2. een nominatieve lijst van het aantal leden van het voorbije werkingsjaar (leiding niet inbegrepen) en de plaats waar de nominatieve ledenlijst kan worden ingekeken;
  3. een activiteitenplan voor het nieuwe werkjaar.

Indien een jeugdgroepering verzuimt één van de verplicht voor te leggen documenten in te dienen, kan het College van Burgemeester en Schepenen of de budgethouder het recht op subsidiëring weigeren.

Voor bijkomende inlichtingen kunt u elke werkdag terecht bij de jeugdambtenaar Lisa Biasino - 09/333 71 29.