Als handelaar deelnemen aan deze actie

Hier kunt u betalen met de KruishoutembonWil u als lokale handelaar deelnemen aan dit nieuwe project, dan kunt u zich ten allen tijde aanmelden bij de dienst Lokale Economie - 09 333 71 84 - economie@kruishoutem.be.

U bezorgt onderstaand inschrijvingsformulier volledig ingevuld en ondertekend terug aan de dienst Lokale Economie, Markt 1, 9770 Kruishoutem.  Hiermee verklaart u akkoord te gaan met de modaliteiten in het reglement dat de werking en de verkoop van de Kruishoutembon bepaalt en deelt u mede dat u bereid bent de Kruishoutembon als betaalmiddel te aanvaarden.

In onderstaande presentatie vindt u alle nuttige informatie in een notendop.

Goed om weten:

 1. Uw deelname als handelaar is gratis.
 2. U ontvangt een affiche of sticker als herkenningsteken.
 3. De naam van uw zaak komt op de lijst van de deelnemende handelaars. Die lijst wordt meegegeven bij de verkoop van de Kruishoutembon en is steeds up-to-date te raadplegen op de gemeentelijke website.
 4. Als de gegevens van uw zaak veranderen of bij het stopzetten van uw zaak meld u dit onmiddellijk aan de dienst Lokale Economie.

Wat moet u als deelnemende handelaar doen bij het ontvangen van de Kruishoutembon?

 1. U controleert de geldigheidsdatum van de bon.
 2. U zorgt dat de bon na ontvangst geen waarde meer heeft door bv. de bon te voorzien van een stempel van uw zaak of u trekt een streep door de bon.
 3. U bezorgt de ontvangen bonnen uiterlijk een maand na de geldigheidsdatum van de bonnen aan de dienst Lokale Economie.
  • U ontvangt een ontvangstbewijs.
  • Het gemeentebestuur stort de waarde van de binnengebrachte bonnen binnen een termijn van 30 dagen op uw rekening.

Dienst Lokale Economie

Markt 1
9770 Kruishoutem
tel. 09 333 71 84
fax 09 333 71 13
economie@kruishoutem.be