Verbeteringswerken Hovebroekweg

Door de slechte staat van het wegdek gaan we verbeteringswerken uitvoeren in de Hovebroekweg. Deze straat zal ook worden voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel.

Het centrum van Nokere is opgenomen als beschermd dorpsgezicht. Daarom dienen bij de herstelling van de straat de kasseien behouden te worden. Ook de kerkmuur en de wandelpaden rond de kerk worden gerestaureerd.

Mocht u vragen hebben over deze verbeteringswerken, dan kunt u steeds terecht bij de dienst Grondgebiedzaken op het nr. 09 333 71 19.

Administratie openbare werken

Markt 1
Kruishoutem
tel. 09 333 71 21
fax 09 333 71 13
openbare.werken@kruishoutem.be