Gemeenteschool Kruishoutem

Gemengd kleuter- en lager onderwijs
Passionistenstraat 25, 9770 Kruishoutem
Tel. 09 381 06 70

www.gemeenteschoolkruishoutem.be
gemeenteschool@kruishoutem.be


Directeur
: Peter Berlamont

De gemeentelijke basisschool biedt:

 • een jong en dynamisch onderwijsteam;
 • niveaulezen (1e t.e.m. 3e leerjaar);
 • een ambulante leerkracht die instaat voor individuele begeleiding van leerbedreigde leerlingen;
 • een kindvolgsysteem i.s.m. het Centrum voor Leerlingenbegeleiding;
 • een bijzondere leermeester lichamelijke opvoeding;
 • gratis een facultatieve cursus Frans in 5e en 6e leerjaar;
 • projectweken allerlei;
 • milieubewuste school;
 • openluchtklassen : zee- en bosklas;
 • vrije godsdienstkeuze en zedenleer;
 • voor- en naschoolse opvang;
 • computerinitiatie voor alle leerlingen in elke klas met aangepaste educatieve software en internetaansluiting;
 • sportactieve school: laureaat Stichting Vlaamse Schoolsport en Bloso.
 • fietspooling: onder begeleiding veilig en milieuvriendelijk naar school.