Open Monumentendag 2015: Herlegem, verborgen heerlijkheid

kasteel herlegem 002Op zondag 13 september 2015 organiseert de Geschied- en Heemkundige Kring 'Hultheim' in opdracht van het gemeentebestuur de Open Monumentendag.

In het kasteeldomein Herlegem (Herlegemstraat 20) kunt u die dag deelnemen aan gegidste wandelingen, waarvan de start voorzien is om 14.00 u., 15.00 u. en 16.00 u. Reservatie onnodig.

Tijdens de rondleiding wordt de aandacht niet alleen getrokken op de bouwgeschiedenis van het kasteel maar tevens op zijn bewoners. De uitzonderlijke waarde van het park wordt belicht vanuit historisch-ecologisch oogpunt. Een bezoek aan de molensite voert de bezoeker terug naar de allervroegste bronnen van de heerlijkheid.

U kunt parkeren langs de Herlegemstraat.

Contactpersoon

Raoul De Bel, W. Churchillstraat 12, 9770 Kruishoutem, 09 383 60 75.

Zie ook: www.hultheim.be.

21_geschiedenis_logo_Hultheim                              logo open monumentendag