Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Go!

Basisschool De Keimolenlogo gemeenschapsonderwijs

Olsensesteenweg 2, 9770 Kruishoutem
Tel. 09/383 56 14 - Fax. 09/383 81 36
gsm 0478/98 79 10

E-mail: bs.kruishoutem@g-o.be

http://www.keifijn.be/

Gemengd kleuter- en lager onderwijs

Met aanwezigheid van kinderdagverblijf 't Sprookjesparadijs.

Directrice: Vanessa Truyen

Een kindvriendelijke school in een groene omgeving!

Kinderen

 • leerlingenparlement aanwezig
 • Intellectuele nieuwsgierigheid wordt gestimuleerd foto Keimolen 1
 • er worden hoge verwachtingen gesteld / sanctiebeleid
 • kinderen zijn de centrale figuren
 • buitenschoolse activiteiten conform de eindtermen
 • gezellige sfeer
 • tucht en orde zijn voorwaarden om tot goed leren te komen
 • belevingswereld van de kinderen worden sterk verruimd
 • projectwerking
 • culturele verruiming
 • hedendaags ICT-beleid

Ouders

 • voor- en naschoolse opvang
 • open communicatie
 • ouderbetrokkenheid wordt gestimuleerd
 • ouderparticipatie ook op klasniveau

Leerkrachten

 • godsdienstleerkracht werkt met methode Tuin van Heden
 • leerkracht zedenleer / taakleerkracht / kinderverzorgster aanwezig
 • elke leerkracht hanteert een professionele houding
 • zorgcoördinator coördineert de zorgwerking

Sterke opvolging van de leervorderingen van uw kind!