Hitte en ozon: wees waakzaam!

Foto thermometer_LRES

Op dit moment worden hoge waarden voor ozon en/of hitte vastgesteld. Deze omstandigheden kunnen aanleiding geven tot ernstige problemen voor de volksgezondheid, zeker voor gevoelige personen.

Gevoelige groepen zijn: baby’s en kleine kinderen, ouderen, chronisch zieken en sociaal geïsoleerde personen. Ook indien men een sportief of cultureel evenement organiseert in de zomer zijn preventieve aanbevelingen belangrijk.

Op de website https://www.zorg-en-gezondheid.be/hitte-en-ozon zijn voor deze doelgroepen folders beschikbaar:

Volg in ieder geval deze belangrijke aanbevelingen op:

Bijkomende tips:

Meer informatie over gezondheidseffecten, preventieve tips en maatregelen vind je op http://www.zorg-en-gezondheid.be/hittealarm/