Solidariteitsactie 2016

ontwikkelingssamenwerking 2

KRUISHOUTEM STEUNT AANLEG VAN EEN IRRIGATIESYSTEEM IN MALAWI

Traditiegetrouw wordt de gemeentelijke solidariteitsactie in de week voor 11 november opgezet voor een project op vlak van ontwikkelingssamenwerking dat door Kruishoutemnaren wordt ondersteund. Dit door middel van een huis-aan-huis inzameling met lokale vrijwilligers.

In overleg met de Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) wordt dit jaar de solidariteitsactie georganiseerd ten voordele van vzw Non Profit Belgium voor hun project in Malawi.

Malawi ligt in Zuidoost-Afrika en behoort tot de armste landen ter wereld. In de regio van Zomba helpt Non Profit België er de inwoners van 9 dorpen met de uitbouw van een voedselproject.

De bezielster ervan is Karine Haerinck, geboren en getogen in Kruishoutem en ondervoorzitster van Non Profit België. Zij vertrok eind 2011 voor de opstart van het project, verbleef er toen 7 maanden en gaat sindsdien elk jaar terug om het project verder op te volgen. 

Karine: “In februari ging ik terug naar Malawi, normaal is het dan regenseizoen maar ik zag nauwelijks een druppel regen in de dorpen. De maïs, daar het voedsel, was aan het opdrogen wat de mensen hopeloos maakte. Het was zeer confronterend om te spreken met de plaatselijke bevolking. De mensen hadden honger en doordat het kurkdroog was en de regen uitbleef was de oogst grotendeels vernield en hadden ze geen uitzicht op enig beterschap. 
Ook ginds richt de opwarming van de aarde een enorme catastrofe aan: daar 'El Niño' genoemd, zorgt voor enorme droogte in Malawi en de buurlanden.
Dit heeft tot gevolg dat een fenomenale hongersnood voor de deur staat. Het is zo erg dat de regering van Malawi de noodtoestand heeft uitgeroepen omdat 2,8 miljoen mensen honger zullen lijden."

Met de steun van het gemeentebestuur, de GROS en de Kruishoutemnaren kunnen we via de inzamelactie zorgen voor een irrigatiesysteem voor de 9 dorpen. Irrigeren is synoniem voor oogst, en oogst betekent geen honger; water is leven. In Malawi betekent het zelfs overleven!

Verdere plannen op termijn zijn: bomen aanplanten en het graven van kanalen van de rivier naar de landbouwgrond.

Meer info over Non Profit Belgium kan u vinden jullie op website www.nonprofitbelgium.be of op hun facebookpagina.

Wilt u graag mee uw schouders zetten onder de gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking of de gemeentelijke solidariteitsactie?

Infomoment op zaterdag 22 oktober 2016 om 10.30 u. in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wie graag meer verneemt over het project kan contact opnemen met welzijnsambtenaar Bart Victor, 09 333 71 15, bart.victor@kruishoutem.be.