Commerciële of publicitaire activiteit tijdens Nokere Koerse op 15 maart 2017

Wie tijdens Nokere Koerse een eenmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit wenst te organiseren op de openbare weg, moet dit ten laatste op 28 februari 2017 aanvragen bij de burgemeester.

In uw aanvraag moet u volgende gegevens vermelden: 

  1. De naam, adres en contactgegevens van de aanvrager / organisator.
  2. Als de organisatie gebeurt door een rechtspersoon zal haar benaming, haar rechtsvorm, het adres van haar hoofdzetel alsook de statutaire bepaling en/of beslissing van het bevoegde orgaan van de rechtspersoon die de ondertekenaar toelaat  haar te vertegenwoordigen, opgegeven moeten worden.
  3. De juiste omschrijving van de geplande eenmalige of bijkomende commerciële activiteit met de vermelding of deze publiek of alleen op een uitnodiging toegankelijk is met een raming van het aantal genodigden.
  4. De juiste locatie.
  5. De logistieke faciliteiten (tenten, toiletten, parkings, toegang …) die zullen worden in plaats gesteld.

Ten laatste op 9 maart 2017 ontvangt u hetzij de vergunning hetzij een gemotiveerde weigering van vergunning.

Meer info leest u in het desbetreffende politiereglement (application/pdf, 710.9 kB, info).