Herinschakeling werklozen

Dienstenchequebedrijf

Op 1 september 2004 startte PWA Kruishoutem met een dienstenchequebedrijf. Bij dit bedrijf worden werkzoekenden aangeworven om huishoudelijke hulp bij privé-personen te verrichten. Deze mensen krijgen een contract en zijn dus niet langer werkloos.

PWA-systeem

Voor diegenen die moeilijk geïntegreerd raken in het gewone arbeidscircuit biedt het PWA-systeem de kans om bovenop een werkloosheidsuitkering, tegen betaling activiteiten te verrichten bij privé-personen, lokale overheden en niet-commerciële verenigingen. Het gaat hier o.m. over tuinonderhoud, oppas en begeleiding van kinderen en zieken, hulp bij kleine herstellingen, administratieve hulp.