Bedrijven en werkgevers informeren

De PWA-beambte informeert werkgevers over nieuwe tewerkstellingsmaatregels zoals activa, startbanen enz.