Kerkgebouwen

kerk kruishoutem 002

Geef uw mening over de toekomst van de Kruishoutemse kerken

De Vlaamse overheid verplicht sinds kort de gemeentes en kerkfabrieken om werk te maken van een langetermijnvisie over de kerkgebouwen op hun grondgebied. De opmaak van zo’n kerkenbeleidsplan is noodzakelijk wegens het dalende kerkbezoek en de daarmee gepaard gaande reorganisatie van de pastorale activiteiten. Voor elke Rooms-katholieke kerk zal gekozen moeten worden uit één van de volgende scenario’s:

• parochiekerk: onveranderde situatie
• nevenbestemming (erediensten én niet-kerkelijke functies onder één dak)
• herbestemming (onttrokken aan de eredienst, niet-religieuze functie(s) voor het gebouw)

Kruishoutem heeft het 'Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur' (CRKC) onder de arm genomen om samen met het centraal kerkbestuur (CKB), de vijf kerkfabrieken, het parochieteam en de hele Kruishoutemse bevolking een gedragen en positief toekomstverhaal voor de kerken van Kruishoutem, Marolle, Lozer, Nokere, Wannegem en Lede uit te werken.

In het nieuwe pastoraal plan is de Sint-Eligiuskerk van Kruishoutem aangeduid als kerk waar sowieso elk weekend nog een eucharistieviering zal doorgaan (parochiekerk). Vanaf juli 2017 zullen de andere kerken enkel gebruikt worden voor occasionele vieringen, huwelijken en begrafenissen, maar zijn ze vatbaar voor neven- of herbestemming.

De volgende maanden zullen we verder informatie verzamelen en de visie op de toekomst van deze kerken bepalen. Hierbij willen we graag rekening houden met de meningen van álle parochianen en burgers van Kruishoutem.

We doen dan ook een warme oproep om deel te nemen aan de contactmomenten over de toekomst van de Kruishoutemse kerken. Na een korte inleiding met toelichting over het (wettelijk) kader en voorbeelden zal op deze avonden ruimschoots tijd zijn om uw toekomstideeën over uw kerk mee te geven. De ideeën moeten mee vormgeven aan een eerste ontwerp van een kerkenbeleidsplan.

U bent van harte welkom in CC De Mastbloem op:

· donderdag 27 april om 20.00 u. voor een sessie over de kerken van Kruishoutem, Marolle en Nokere

· woensdag 3 mei om 20.00 u. voor een sessie over de kerken van Lozer, Wannegem en Lede

Kunt u niet langskomen maar u heeft toch een interessant idee, laat het ons voor 27 april 2017 weten via kerkenplan@kruishoutem.be of via de inzamelbus in het gemeentehuis.

Meer informatie over dit project is te vinden op www.crkc.be.

Documenten:

Presentaties: